Jasper C. Muis

Winnaar Dissertatieprijs 2012

Dissertatie
Pim Fortuyn. The Evolution of a Media Phenomenon

Promotor: Prof. dr R.Koopmans
Copromotor: Dr G.C.F. Thomése
Voordracht: Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie, Vrije Universiteit

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit proefschrift zoekt een verklaring voor de opkomst van Pim Fortuyn in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in 2002 en de politieke aardverschuiving die hij met zijn LPF teweeg bracht. Het proefschrift is gebaseerd op een indrukwekkende hoeveelheid primaire gegevens die de heer Muis heeft verzameld. In zijn onderzoek heeft hij een breed scala aan geavanceerde methoden toegepast. Interessant is dat hij een originele en vernieuwende theoretische benadering gebruikt, die de nadruk legt op selectie door de omgeving en adaptive learning in een co-evolutionair model. De onderzoeksresultaten hebben ook internationaal de aandacht getrokken, getuige de publicatie van onderdelen van het werk in internationale tijdschriften. Een studie met een hoge hedendaagse relevantie voor een breed lezerspubliek.