Janna Coomans

Winnaar Dissertatieprijs 2020

Dissertatie
In Pursuit of a Healthy City: sanitation and common good in the Late Medieval Low Countries.

Promotor: Prof. dr. Guy Geltner
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

De auteur analyseert alle onderdelen van publieke gezondheid in een vergelijking tussen Gent, Leiden en Deventer in de laatmiddeleeuwse Nederlanden op het ruimtelijke, bestuurlijke en netwerkvlak. Voor deze vergelijking is er uitgebreid archiefonderzoek verricht, wat een aanzienlijke opgave is voor dit tijdvak. De auteur laat overtuigend zien dat vele maatregelen tegen de pest die eerder gezien werden als ad hoc en onbezonnen, eigenlijk al gebaseerd waren op reeds bestaande theorieën en velen ook reeds van kracht waren voordat de pest aanwezig was in de steden. De jury heeft het theoretisch raamwerk sterk en duidelijk bevonden. Daarnaast vonden zij de schrijfstijl zeer prettig wat in hoge mate bijdraagt aan de leesbaarheid voor niet-specialisten. Ondanks de vele verschillende type bronnen die worden behandeld, blijft het boek overzichtelijk.

Het onderwerp van de dissertatie is in de huidige tijd zeer actueel en bewijst de relevantie van historisch onderzoek voor hedendaagse vraagstukken. Naast dat dit soort onderzoek als bron kan fungeren in de omgang met epidemieën in deze tijd, kan deze bijvoorbeeld ook meegenomen worden in het ontwerp van steden in combinatie met de zorg om de gezondheid. Een prachtig boek aldus de jury.