Janna Coomans

Winnaar Dissertatieprijs 2020

Dissertatie
In Pursuit of a Healthy City: sanitation and common good in the Late Medieval Low Countries.

Promotor: Prof. dr. Guy Geltner
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen

Uitreiking dissertatieprijzen 23 juni 2020

In verband met de huidige overheidsmaatregelen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 zal de uitreiking dit jaar online plaatsvinden. Deze zal op onze website gepubliceerd worden.