Arie Trouwborst

Winnaar Dissertatieprijs 2007

Dissertatie
Precautionary Rights and Duties of States

Promotoren: Prof. mr A.H.A. Soons, Mr dr R.J.M. Lefeber
Voordracht: Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit proefschrift behandelt een belangrijk nieuw algemeen beginsel van het internationaal milieurecht, het zogeheten ‘voorzorgsbeginsel’; het gaat om rechten én plichten van staten. Ondanks het recht en de plicht om op te treden blijft de status en inhoud van het voorzorgsbeginsel nog omstreden. Dr Trouwborst levert een zeer verhelderende analyse voor een meer precieze omschrijving van de inhoud van het beginsel, waarmee hij een belangrijke bijdrage levert aan wat thans wordt verstaan onder de zorg voor duurzame ontwikkeling.