Roeland W.N.M. van Hout

Winnaar Dissertatieprijs 1990

Dissertatie
De structuur van taalvariatie. Een sociolinguïstisch onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen

Voordracht: Radboud Universiteit Nijmegen