Albert J. Verheij

Winnaar Dissertatieprijs 2002

Dissertatie
Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon

Promotor: Prof. mr C.C. van Dam
Voordracht: Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Met zijn boek levert de heer Verheij een imponerende bijdrage aan de actuele discussie over de vraag hoe het vermogensrecht moet omgaan met de bescherming van de persoon en met de vergoeding van immateriële schade. In zijn bijdrage aan de discussie over de zogenaamde claim cultuur stelt hij de fundamentele vraag in welke gevallen recht op smartengeld dient te bestaan. Door het zorgvuldige onderzoek naar niet alleen het Nederlandse recht, maar ook het Duitse, Engelse, Franse en Amerikaanse, is zijn dissertatie van grote betekenins voor de ontwikkeling van het Nederlandse recht op dit terrein en levert daarbij een substantiële bijdrage aan de discussie. Het vernieuwende aspect in de dissertatie is de introductie van de rechtshandhavingsfunctie. Deze functie geeft een verklaring voor rechterlijke beslissingen die niet of onvoldoende kunnen worden verklaard door de thans vaak aangehangen compensatiefunctie en geeft de discussie een geheel nieuwe wending. Tegelijk stimuleert het boek ook het nieuw doordenken van de functie van het vermogensrecht. Het betoog is sterk argumentatief en ondanks zijn omvang toegankelijk en helder.