Pepijn Corduwener

Winnaar Dissertatieprijs 2018

Dissertatie
The problem of democracy in Europe. Conflicting and converging conceptions of democracy in France, West Germany and Italy, 1945-1989

Promotor: Prof. dr. I. de Haan
Voordracht: Universiteit Utrecht, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit onderzoek naar concepties van democratie na de Tweede Wereldoorlog in drie landen -Italië, Frankrijk en West-Duitsland- is van evidente internationale betekenis. Het sterke en originele van dit boek zit hem in dit nieuwe vergelijkende perspectief. Er is al wel veel onderzoek per land gedaan, maar niet of nauwelijks systematisch vergelijkend onderzoek op deze schaal. Corduwener heeft het aangedurfd deze klus op zich te nemen, en naar de mening van de jury met groot succes.

Zo laat de auteur voor het eerst zien dat de concepties van democratie direct na de oorlog in de drie landen toch vrij sterk verschilden, ondanks het feit dat met de mond min of meer hetzelfde beleden leek te worden. Het klassieke beeld van de na-oorlogse democratie wordt daarmee op uiterst heldere wijze bijgesteld. Veel van de huidige zorgen blijken diepe wortels te hebben, en dat maakt het ook tot een actueel boek.

Corduweners’ kennis van de bronnen is indrukwekkend. Daarbij is het boek zeer helder en leesbaar, ook voor de niet-specialist. Er is natuurlijk sprake van een grote hoeveelheid details, maar de lijn van het betoog blijft steeds zeer duidelijk en er worden nooit schakels in redeneringen gemist of juist overbodige feiten genoemd. Dankzij sterke analyses en een trefzeker gevoel voor wat hoofd- en bijzaken zijn, is het een mooi en rijp historisch narratief geworden.