Bleda S. Düring

Winnaar Dissertatieprijs 2006

Dissertatie
Constructing Communities. Clustered Neighbourhood Settlements of the Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 Cal. BC

Promotoren: Prof. dr J.L. Bintliff, Dr D.J.W. Meijer
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie

Overwegingen van de selectiecommissie

Deze studie bespreekt een groep nederzettingen, te dateren in het Neolithicum van Centraal Anatolië. Kenmerkend voor deze nederzettingen is dat de woongebouwen zijn gegroepeerd in clusters van 30 tot 60 gebouwen. In deze buurtschappen stonden de gebouwen zo dicht tegen elkaar aan dat er geen ruimte was voor straten. Toegang tot de gebouwen was hoogst waarschijnlijk via een trapgat in het platte dak met behulp van een ladder. Centraal gelegen gebouwen waren alleen toegankelijk via de daken van omliggende huizen. De vraag waarom deze vorm van nederzetting werd gekozen wordt op alle mogelijke manieren onderzocht. Ethnoarcheologie en sociologische beschouwingen over samenlevingsvormen worden gebruikt om verklaringen te zoeken voor de organisatie van de nederzettingen en de mogelijke structuur van de neolithische samenleving. Het bijzondere van dit boek zijn de ruimtelijke analyses en de berekeningen van de toegangsplaatsen tot de wooneenheden.