Eric Boot

Winnaar Dissertatieprijs 2017

Dissertatie
Human Duties and the Limits of Human Rights Discourse

Promotor: Prof. dr. T. Mertens
Copromotor: Dr. R. Tinnevelt
Voordracht: Radboud Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de Selectiecommissie

De auteur van dit uitstekend geschreven proefschrift heeft het aangedurfd om zich te storten op een onderwerp dat in eerste instantie meestal aversie oproept: mensenplichten. Een vaag en paternalistisch concept, zo wordt vaak gezegd, een gevaarlijk instrument bovendien waarvan de dictator zich maar al te graag bedient. Boot is zich van die dimensie terdege bewust. Niettemin stelt hij, in een mooi opgebouwd betoog, dat het perspectief van plichten wel degelijk zinvol is en ook kan bijdragen aan een hechtere bescherming van mensenrechten. Dat leidt tot ijzersterke passages, bijvoorbeeld over de positie van plichten in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En zijn nuchtere stijl, waarmee hij theoretische bespiegelingen steeds weer weet terug te brengen tot concrete situaties, levert een zeer toegankelijk boek op. Erasmus, zo vermoedt de jury, zou het prachtig vinden.