Thomas P. Spijkerboer

Winnaar Dissertatieprijs 2001

Dissertatie
Gender and Refugee Status

Promotoren: Prof. mr R. Fernhout, Prof. mr C.A. Groenendijk
Voordracht: Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Het onderwerp van dit proefschrift is de bejegening van vrouwelijke vluchtelingen in de asielprocedure in Nederland. Het bevat een kwantitatieve analyse van beslissingen op verzoeken van mannelijke en vrouwelijke asielzoekers; 250 dossiers van vrouwelijke asielzoekers uit zes landen worden geanalyseerd. De vraagstelling en analyse zijn ingebed in het theoretische kader van de ‘critical legal theory’. Het boek is een gewaagde poging om bij een complex en actueel thema een sociaal-wetenschappelijke, een juridische en een rechtstheoretische benadering te combineren. De interactie en de besluitvorming op asielverzoeken worden door deze studie in een nieuw licht gezet.