Thijs Willems

Winnaar Dissertatieprijs 2020

Dissertatie
‘Monsters’ and ‘Mess’ on the Railways. Coping with Complexity in Infrastructure Breakdowns.

Promotoren: Prof. dr. Marcel Veenswijk & Prof. dr. ing. Alfons van Marrewijk
Voordracht: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

De infrastructuur van het Nederlandse spoor wordt regelmatig opgeschud door incidenten, verstoringen en breakdowns. Werknemers zijn dagelijks bezig deze infrastructuur aan de gang te houden. In samenwerking met technologie zijn zij voortdurend aan het reageren op deze verstoringen. Sommige verstoringen zijn groots, maar dagelijks ontvouwt zich een patroon van nauwelijks waarneembare verstoringen. Infrastructuur wordt hier niet gezien als een systeem dat of wel of niet werkt, maar als een continu en gelijktijdig proces van kapotgaan en herstellen. 

De auteur heeft ethnografisch onderzoek gedaan naar dit proces en concludeert vanuit zijn toeschouwerspositie in de praktijk hoe ‘embodied’ de kennis is waarmee werknemers het proces in beweging houden. Tegelijk beschouwt de auteur zijn eigen rol en de betekenis van de ethnografie voor begrip van het werkproces. Dit boek is van groot belang voor inzicht in industriële veiligheid, omgang met infrastructuur, maar ook voor de maatschappelijke reacties op ongelukken en rampen: het laat de lezer genuanceerder denken over verantwoordelijkheid, schuld, preventie en hoe de maatschappij omgaat met deze tegenslagen. Dit is een uiterst relevante en actuele dissertatie. De jury was onder de indruk van de originele aanpak van dit onderzoek.