Britta C. van Beers

Winnaar Dissertatieprijs 2011

Dissertatie
Persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie

Promotoren: Prof. dr mr D. W. J. M. Pessers en prof. mr drs B. P. Vermeulen
Voordracht: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit proefschrift levert een waardevolle bijdrage aan de juridische aspecten van medische kwesties door voor het eerst verschillende rechtsfilosofische benaderingen van deze problematiek bij elkaar te bengen. Daarbij wordt een gedetailleerde juridische analyse van case studies op een vruchtbare wijze in verband gebracht met fundamentele rechtsfilosofische en rechtstheoretische vraagstukken. De onderzoeker vergelijkt de Nederlandse praktijk rond biomedisch ethische kwesties met die in Frankrijk en heeft zodoende de Franse discussie relevant gemaakt voor het Nederlandse en Europese debat. Een heldere analyse van de rechtsvragen, die bovendien maatschappelijk momenteel zeer relevant zijn.