Marieke van den Brink

Winnaar Dissertatieprijs 2009

Dissertatie
Behind the Scenes of Science. Gender Practices in the Recruitment and Selection of Professors in the Netherlands

Promotoren: Mevr. Prof. dr Y.W.M. Benschop, Mevr. Prof. dr W.H.M. Jansen
Voordracht: Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Managementswetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

Hoogleraren fungeren als rolmodel voor jonge onderzoekers, zij construeren de standaarden voor het wetenschappelijk gebied. De benoeming van hoogleraren is dus cruciaal in de voortzetting van gender ongelijkheid in academisch organisaties. Want, zoveel is duidelijk, het percentage vrouwen in wetenschappelijke topfuncties is in Nederland te laag. In dit proefschrift heeft Marieke van den Brink een groot aantal moeilijk toegankelijke bronnen over de benoemingspraktijken bestudeerd en kan daardoor enkele hardnekkige mythes ontkrachten over het lage aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland. Het fenomeen van te weinig vrouwen aan de top wordt door media en politiek serieus besproken, en in dat publieke debat speelt het werk van mevrouw Van den Brink een belangrijke rol. Het is een degelijke en zeer relevante dissertatie.