Tassilo J. Erhardt

Winnaar Dissertatieprijs 2006

Dissertatie
‘A Most Excellent Subject’. Händels Messiah im Licht von Charles Jennens’ theologischer Bibliothek

Promotor: Prof. dr A.A. Clement
Voordracht: Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen (Muziekwetenschap)

Overwegingen van de selectiecommissie

Georg Friedrich Händel componeerde de Messiah in de verbluffend korte tijd van drie weken. Minder bekend is de wijze waarop hij aan de teksten kwam, en ook heeft niemand zich ooit verdiept in de vraag hoe de componist de emoties in het libretto muzikaal tot uitdrukking bracht. Een zorgvuldige reconstructie van de boeken die Händels tekstschrijver Charles Jennens gebruikte als inspiratiebronnen laat de logica in de opbouw van de Messiah zien. Hierdoor kan de auteur gangbare stellingen herzien als zou Händel weinig rekening hebben gehouden met de tekst – een al te gemakkelijke stelling omdat men immers de achtergronden en opbouw niet goed begreep. Erhardts reconstructie van de bronnen van de tekstschrijver maakt het mogelijk deze methode ook op andere composities van Händel toe te passen, een belangrijke vooruitgang in de interpretatie, gebaseerd op een niet gangbare combinatie van tekstreconstructie en onderzoek van de relatie met de compositie.