Mark J.H. Aalderink

Winnaar Dissertatieprijs 2010

Dissertatie
Philosophy, Scientific Knowledge, and Concept Formation in Geulincx and Descartes

Promotor:  Prof. dr Th.H.M. Verbeek
Copromotor: Prof. dr. C. Versteegh
Voordracht: Universiteit Utrecht, Departement Wijsbegeerte

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit boek bespreekt het denken van de weinig bekende Nederlandse filosoof Geulincx, en de opvattingen van Descartes en andere filosofen, over de grondslagen van wetenschappelijke kennis. Het is een opvallend helder geschreven boek, waarin duidelijk voor Geulincx een eigen positie naar voren komt in het denken over de kennistheorie. Uit deze studie wordt duidelijk dat de eigen opvattingen van Geulincx een stap vormen in de ontwikkeling van Descartes naar Kant. Een belangrijk boek voor de studie van de 17de eeuwse filosofie.