Otto F. Boele

Winnaar Dissertatieprijs 1996

Dissertatie
The North in Russian Romantic Literature

Promotor: Prof. dr J.J. van Baak
Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit proefschrift gaat niet zozeer over het vraagstuk van literaire ontlening en beïnvloeding, alswel over de functie van het Noorden als ruimtelijk-ideologisch oriëntatiepunt voor de Russische nationale identiteit. De auteur realiseert hiermee een eigen inbreng in het lopende debat van de Noord-Zuid-as in de Russische cultuur. In de tweede helft van de achttiende eeuw wordt Europa in Rusland gezien als het beloofde land van wetenschap en beschaving. De stichting van St. Petersburg is een voorbeeld van een geo-politieke oriëntatie op het noordwesten die tevens zijn weerslag vindt in literaire thema’s. Deze idealisering en wellicht ideologisering bereikt tegen 1813 een hoogtepunt, dat echter met de confrontatie met het Napoleontische Frankrijk omslaat in scepticisme. Dr Boele heeft dit type van veranderingen in de literatuur ook verder in de negentiende eeuw gevolgd. Een van de meest opmerkelijke en briljante hoofdstukken handelt over het romantische cliché van noordelijke en zuidelijke vrouwen en de ontwikkeling van het ideaalbeeld van de vrouw in de Russische cultuur van de negentiende eeuw.