Dennis Bos

Winnaar Dissertatieprijs 2001

Dissertatie
Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894

Promotor: Prof. dr P. de Rooy
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit proefschrift ontleent zijn originaliteit aan de geheel nieuwe benadering van een bekend onderwerp: de vroege arbeidersbeweging. De auteur ontwikkelt de visie dat er wel degelijk een orde te ontwaren is in de vroege beweging, en heeft zich laten inspireren door inzichten uit de antropologie. Hij volstaat niet met een relatief simpele beoordeling van de ideologische ontwikkeling, maar benadert alle actoren persoonlijk door middel van een imposant bronnenonderzoek. Niet alleen theoretisch is dit boek interessant, het is voortreffelijk gecomponeerd en zeer goed leesbaar.