Arjan C. van Dixhoorn

Winnaar Dissertatieprijs 2006

Dissertatie
Lustige geesten. Rederijkers en hun kamers in het publieke leven van de Noordelijke Nederlanden in de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw

Promotoren: Mw Prof. dr H. de Ridder-Symoens, Prof. dr K.Goudriaan, Prof. dr J.M. Koppenol
Voordracht: Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren

Overwegingen van de selectiecommissie

Het oeuvre van amateurdichters en acteurs die zich Rederijkers noemden, behoort niet tot de literaire canon. De esthetische oordelen gaan voorbij aan de sociale werkelijkheid dat eeuwenlang tientallen leden van de rederijkerskamers in alle steden en veel dorpen van de Nederlanden actief waren, een ruim publiek aanspraken en in sommige perioden door de overheden ook als een gevaar voor de openbare orde werden beschouwd.
De gekozen sociaal-historische benadering van de auteur leidt tot nieuwe inzichten over de verspreiding van deze vrijwillige culturele genootschappen in de tijd en ruimte, het lidmaatschap volgens de sociale status van de leden en de duur van hun activiteit. Ook is gezocht naar de beschavende rol die de rederijkers konden uitoefenen en naar de conjunctuur van hun succes. Opmerkelijk is de vaststelling dat de rederijkers de sterkste aantrekkingskracht uitoefenden tijdens perioden van sociale, religieuze en politieke spanning.