Alicia Schrikker

Winnaar Dissertatieprijs 2007

Dissertatie
Dutch and British colonial intervention in Sri Lanka, 1780-1815: Expansion and Reform

Promotoren: Prof. dr L. Blussé, Dr L. Wagenaar
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Letteren

Overwegingen van de selectiecommissie

De studie betreft Sri Lanka (Ceylon) aan het einde van de achttiende eeuw, toen de Engelsen de heerschappij over de kustgebieden van het eiland overnamen van de VOC. Aan de orde komen de lokale hervormingen in het bestuur  van de VOC op het eiland en vervolgens analyseert de auteur de verschillende manieren waarop het Britse bestuur na de overname omging met de Nederlandse erfenis. Daarbij worden mede in beschouwing genomen de revoluties die zich in Europa afspeelden, de veranderingen in de exploitatie op het eiland en de rol van inheemse machthebbers.