Grantley R. McDonald

Winnaar Dissertatieprijs 2012

Dissertatie
Raising the Ghost of Arius. Erasmus, the Johannine Comma and Religious Difference in Early Modern Europe

Promotor: Prof. dr H.J. de Jonge
Voordracht: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden

Overwegingen van de selectiecommissie

Deze studie is een zeldzaam fraai voorbeeld van filologisch speurwerk. Het onderzoek laat zien hoe de wijze waarop een als heilig beschouwde tekst wordt geïnterpreteerd, grote consequenties kan hebben, en dat tot in onze tijd. Een kritische discussie over vermeend onaantastbare teksten blijkt altijd tot conflicten te leiden. In zijn dissertatie heeft McDonald nauwgezet filologisch onderzoek op gelukkige wijze gecombineerd met een brede ideeënhistorische benadering, waarbij de actualiteit niet uit het oog wordt verloren.