Derk Venema

Winnaar Dissertatieprijs 2008

Dissertatie
Rechters in oorlogstijd. De confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met nationaal-socialisme en bezetting

Promotoren: Prof. dr T.J.M. Mertens, Prof. dr L.E. de Groot-van Leeuwen
Voordracht: Radboud Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Hoe komt het dat de Nederlandse rechterlijke macht niet collectief in opstand kwam tegen de Duitse bezetter? Venema verstaat de kunst om de dilemma’s waarmee de rechterlijke macht zich door het opkomende nationaal-socialisme vanaf de jaren ‘30 van de vorige eeuw zag geconfronteerd op een indringende maar tegelijkertijd zakelijke wijze te analyseren. Zijn oordeel over de handelwijze van de rechterlijke macht kenmerkt zich door een opmerkelijke distantie.