Else Vogel

Winnaar Dissertatieprijs 2018

Dissertatie
Subjects of care: Living with overweight in the Netherlands

Promotor: Prof. dr. A. Mol
Copromotor: Prof. dr. A.J. Pols
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

‘Subjects of care’ combineert op unieke wijze filosofische reflectie en etnografisch onderzoek naar zorg voor mensen met overgewicht. De onderzoekster keek mee met diëtisten, psychologen en chirurgen, en verdiepte zich in degenen die zich laten behandelen in klinieken, sportscholen en bij mindfulness trainingen.

Else Vogel zoekt op deze manier naar alternatieven voor de standaard benadering, waarin overgewicht wordt gezien als het resultaat van teveel eten en te weinig bewegen. De analyse maakt aannemelijk dat deze standaard benadering ook politieke implicaties heeft. De mechanistische visie op overgewicht -als een puur lichamelijk probleem leidt tot vormen van zorg die gericht zijn op verantwoordelijkheid en zelfcontrole.

Dit onderzoek brengt alternatieve benaderingen in kaart. Deze richten zich op de bredere context waarin overgewicht als probleem wordt ervaren, en de manier waarop mensen in het leven staan. Het geschetste perspectief is daarmee niet alleen bruikbaar in de kwestie van obesitas, maar ook voor andere pogingen tot zogenaamde ‘mens- of burgerverbetering’.
In ‘Subjects of Care’ ziet de jury een zelfstandig wetenschapper aan het woord, die veldwerk doet, maar daarnaast argumenteert en positie kiest. De auteur schuwt daarbij de vraag naar haar eigen rol als wetenschapper niet, hetgeen de jury zeer kon waarderen.