Andries van Helden

Winnaar Dissertatieprijs 1993

Dissertatie
Case and Gender, Concept Formation between Morphology and Syntax

Promotor: Prof. dr. F.H.H. Kortlandt
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Letteren

Overwegingen van de selectiecommissie

De kern van dit boek is een hoofdstuk uit de geschiedenis van de theoretische taalkunde. Behandeld wordt de ‘verzamelingtheoretische school’, een school die een aantal jaren in Rusland en Centraal-Europa gebloeid heeft, waarvan de resultaten niet of zeer spaarzaam in het westen zijn doorgedrongen. Door de grote omvang van het materiaal en door de verschillen tussen de auteurs wat betreft de logische benaderingen en notaties, waren de geschriften uiterst moeilijk toegankelijk. Dr. Van Helden heeft op briljante wijze een geordend overzicht geschapen, ontwikkelingslijnen blootgelegd en een vergelijking van de verschillende stromingen binnen de school tot stand gebracht. Met deze studie toont hij aan dat veel van het destijds door ingrijpen van de Communistische Partij tot staan gebracht denkwerk, zijn belang niet verloren heeft en vruchtbaar gemaakt kan worden voor het hedendaags onderzoek.