Pauline Phoa

Winnaar Dissertatieprijs 2022

Dissertatie
EU Law as a Creative Process. A hermeneutic approach for the EU internal market and fundamental rights protection.

Promotoren: Prof. mr. dr. S.A. de Vries, Prof. mr. dr. A.M.P. Gaakeer, mr. dr. A. van den Brink
Voordracht: Universiteit Utrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

 

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit bijzondere proefschrift, met de nieuwsgierig makende titel EU Law as a Creative Process. A hermeneutic approach for the EU internal market and fundamental rights protection, belicht het recht en het maken van rechtspraak met de lantaarn van de literatuur.

Anders dan veruit de meeste juristen bestudeert Phoa het werk van het Hof van Justitie van de Europese Unie niet aan de hand van de uitkomsten van dat werk, de uitspraken, maar juist op een heel andere manier: als een intellectuele reis. Aanknopend bij het werk van de grondlegger van de ‘law and literature’-benadering, James Boyd White, en van de Franse hermeneutische filosoof Paul Ricoeur, onderzoekt dit proefschrift op originele wijze de tradities, schrijfstijl en werkwijze, inclusief de retorische en narratieve gewoonten van het Europese Hof. Daarbij laat het mooi de spanningen zien tussen narratieven die gebaseerd zijn op grondrechten, en meer op economie en markt gebaseerde narratieven.

Het boek biedt een goed evenwicht tussen meer theoretische reflecties en concrete juridische, met veel precisie geanalyseerde voorbeelden over de toegang voor economisch inactieve burgers tot sociale uitkeringen en over de bescherming van persoonsgegevens. Maar de multidisciplinaire methode die Phoa ontwikkeld heeft, is op veel meer gevallen en rechtsgebieden toepasbaar.

Volgens de jury is deze dissertatie niet zomaar goed leesbaar, maar werkelijk uitstekend geschreven, in een elegante stijl, en daardoor ook voor niet-specialisten uitstekend te begrijpen (met een beetje doorzettingsvermogen misschien). De vorm van het boek, inclusief de bijzonder kunstzinnige omslag, weerspiegelt daarmee de inhoud: een waar creatief proces gedreven door een Erasmiaanse geest die erdoorheen spreekt.