Ruben S. Buys

Winnaar Dissertatieprijs 2010

Dissertatie
De kunst van het weldenken. Lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600)

Promotor: Prof. dr L. van Bunge
Voordracht: Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit boek is nu eens niet een studie over teksten van bekende filosofen en humanisten, maar juist teksten die grotere groepen mensen bereikten. De auteur heeft filosofische uiteenzettingen bestudeerd in bronnen die filosofen vaak links laten liggen. Het is een intrigerend en origineel ideeënhistorisch proefschrift. Het betreft de morele ontwikkeling van zelfbewuste burgers in de Lage Landen die geacht werden om zelfstandig teksten van ‘heidense’ origine te lezen. De auteur laat bovendien ook zien hoe de geest van Erasmus de kritisch humanistische teneur van het volkstalig rationalisme heeft beïnvloed. Dit proefschrift nuanceert en verrijkt de publicaties over de radicale Verlichting.