Hein van den Berg

Winnaar Dissertatieprijs 2011

Dissertatie
Kant on Proper Science. Biology in the Critical Philosophy and the Opus Postumum

Promotoren: Prof. dr W. R. de Jong en dr E. O. J. Onnasch
Voordracht: Vrije Universiteit, Amsterdam, Faculteit der Wijsbegeerte

Overwegingen van de selectiecommissie

Deze studie is een belangrijke bijdrage aan de kennis van de filosofie van Kant. Kants visie op de methodologie van de natuurwetenschappen heeft vanouds de aandacht getrokken, maar zijn visie op biologie als natuurwetenschap is weinig bestudeerd. In dit boek toont Van den Berg aan dat Kants algemene filosofische denkbeelden over natuurwetenschap bepalend zijn voor zijn filosofie van de biologie, een visie die ingaat tegen gangbare denkbeelden dat die denkbeelden lastig met elkaar te verzoenen zouden zijn. Daarin ligt de bijzondere verdienste van dit proefschrift. Het verschaft een nieuwe interpretatie en een nieuw perspectief op de geschiedenis en filosofie van de 18de eeuwse biologie.