Alwin A. van Dijk

Winnaar Dissertatieprijs 2008

Dissertatie
Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen. Over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf

Promotor: Prof. mr M. Otte
Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Het vraagstuk van opzet en schuld, van de schulduitsluiting en van de bij strafbaar gedrag passende straf is eigenlijk eeuwenoud en toch slaagt de auteur er in om traditionele visies en theorieën hierover op een verantwoorde manier aan het wankelen te brengen. Met een originele toepassing van de rechtvaardigheidstheorie van Rawls komt hij tot een geheel nieuwe theorie, gebruik makend van inzichten uit de filosofie, psychologie en Angelsaksische rechtstheorie.