Julian Schaap

Winnaar Dissertatieprijs 2020

Dissertatie
Elvis Has Finally Left the Building? Boundary work, whiteness and the reception of rock music in comparative perspective.

Promotor: Prof. dr. Koen van Eijck
Copromotor: Dr. Pauwke Berkers
Voordracht: Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of History, Culture and Communication

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit proefschrift onderzoekt in hoeverre en op welke manier etnische scheidslijnen in de muziekreceptie worden geconstrueerd, onderhouden en ontmanteld. Er worden twee centrale puzzels onderzocht: onze muzieksmaak is niet genetisch bepaald, dus wat veroorzaakt een verband tussen muziek en etnische eigenschappen? En hoe komt het dat sommige muziekstijlen zoals rap en klezmer etnische connotaties hebben, terwijl andere, zoals rock en country, in het algemeen niet zo worden ervaren?

Het proefschrift -met de focus op rockmuziek- laat zien dat onzichtbare markeringen van witheid de consumptie van rockmuziek domineren. Het boek is een goed voorbeeld van een cultuursociologische studie die een theoretische (Bourdieuaanse) invalshoek vakkundig combineert met uiteenlopende empirische benaderingen. De auteur gebruikt een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden en creëerde daarmee een unieke dataset die het proefschrift verder bracht dan beperkte case-studies. Daarnaast beviel het de jury dat het proefschrift prachtig is ingebed in wetenschappelijke methoden en literatuur, terwijl het toch een spannend en leesbaar boek blijft, ook voor niet-specialisten. Een opmerkelijk en origineel proefschrift van groot internationaal maatschappelijk belang.