Cornelis J.W. Baaij

Winnaar Dissertatieprijs 2016

Dissertatie
Legal Integration and Language Diversity. The case for source-oriented EU translation

Promotor: Prof.dr. M.W. Hesselink
Copromotor: Dr. A.E. Oderkerk
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de Selectiecommissie

De auteur van dit proefschrift neemt onomwonden stelling en betoogt – tegen allerlei stromen in – dat de EU ronduit moet kiezen voor het Engels als enige authentieke taal. Baaij komt tot deze stelling, en onderbouwt die, op basis van inzichten uit de taalfilosofie, de vertaalwetenschap, rechtsvergelijking, Europees publiek- en privaatrecht en eigen origineel kwalitatief en kwantitatief onderzoek, dat hij op fraaie wijze weet samen te smeden tot een krachtig en samenhangend betoog. Het boek is hiermee innovatief en grensverleggend. Men kan voor of tegen de stelling om de aangevoerde argumenten zijn: maar men kan er niet omheen. Kortom: een fris en tegendraads proefschrift dat in dat opzicht ook zeker als ‘Erasmiaans’ kan worden beschouwd.