Richard J. Blauwhoff

Winnaar Dissertatieprijs 2009

Dissertatie
Foundational Facts, Relative Truths. A Comparative Law Study on Children’s Right to Know their Genetic Origins

Promotor: Prof. dr K.R.S.D. Boele-Woelki
Voordracht: Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit is een interessante, multi-disciplinaire studie over het recht op informatie over je afstamming, een zeer actueel onderwerp. Dit recht wordt met een filosofisch-ethische theorie over het belang van waarheid en waarheidsvinding gegrondvest en dan in vier rechtstelsels onderzocht. Er komen in dit proefschrift vele belangrijke aspecten aan de orde: vaderschapsacties, adoptiekinderen en hun recht op informatie over hun herkomst, donorschap, postmortale bevruchting, etc. Het is een omvangrijke en diepgaande rechtsvergelijkende studie, helder en goed geschreven.