Sjoerd Griffioen

Winnaar Dissertatieprijs 2021

Dissertatie
Contested Modernity. Karl Löwith, Hans Blumenberg and Carl Schmitt and the German Secularization Debate.

Promotor: Prof. dr. Lodi Nauta
Copromotor: Dr. Judith Vega
Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Wijsbegeerte

Overwegingen van de selectiecommissie

Deze indrukwekkende dissertatie biedt een gedetailleerde reconstructie van het Duitse secularisatiedebat dat plaatsvond tussen de jaren vijftig en tachtig van de vorige eeuw. Daarbij neemt de auteur eerdere, vaak beperkte interpretaties van het debat kritisch onder de loep, en ontwikkelt hij een originele en vruchtbare eigen interpretatie. Door zijn omvang en gedetailleerdheid is de dissertatie geen ‘light read’, maar de stijl is zeer helder en meeslepend. Wat sterk bijdraagt tot de kwaliteit van het proefschrift is dat de auteur zijn reconstructie plaatst in een bredere context van historiografie, theologie en politiek.

Deze interdisciplinaire benadering maakt dat de betekenis van het proefschrift verder reikt dan het filosofische debat tussen de drie protagonisten. De auteur toont overtuigend aan dat het debat een schoolvoorbeeld is van het genre ‘Geistesgeschichte’ dat abstracte filosofische theorieën verbindt met een historische weergave van het verleden. Het boek is zeer relevant voor de duiding van het huidige debat over secularisatie, (neo)liberalisme en de Europese islam. De jury ziet uit naar toekomstig onderzoek van deze auteur om de geboden reconstructie te relateren aan de actuele manifestatie van de contestatie van de moderniteit.