Ugur U. Üngör

Winnaar Dissertatieprijs 2010

Dissertatie
Young Turk Social Engineering. Mass Violence and the Nation State in Eastern Turkey, 1913-1950

Promotoren: Prof. dr J.Th.M. Houwink ten Cate, Prof. dr M.J. Wintle
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

Deze studie is een prachtig voorbeeld van een historisch-sociologisch onderzoek met ook een cultureel-antropologisch en sociaal-geografisch karakter. Het thema is de ‘turkisering’ van een grote regio in het oosten van Turkije. Het is een spannend, gruwelijk en met een goede verhouding tussen distantie en betrokkenheid verteld verhaal geworden waarin de modernisering van Turkije – inclusief bijbehorend nationalisme en welbewust ingezette natievorming – samengaat met gedwongen volksverhuizingen en genocide. Het onderzoek is buitengewoon breed opgezet, gebaseerd op zeer uitgebreid bronnenonderzoek en interviews, en indrukwekkend in de beschrijving van de tragische ondergang van grote families.