Anna Dlabačová

Winnaar Dissertatieprijs 2016

Dissertatie
Literatuur en observantie. De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding

Promotor: Prof.dr. W. van Anrooij
Copromotor: Dr. G. Warnar
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie

Dit werk brengt een aantal verschillende gebieden en benaderingen, waaronder de literatuurgeschiedenis, religiegeschiedenis, boekwetenschap en filosofie op zo’n manier bij elkaar dat er een nieuw beeld ontstaat van ontwikkelingen in religie, literatuur en intellectuele uitwisseling in Nederland vlak voor de reformatie. En dat allemaal naar aanleiding van een studie van het mystieke traktaat ‘Spiegel der volcomenheit’ – uit ca.1460 – van de franciscaan Hendrik Erp. De gevolgde methode is bijzonder. De auteur combineert Frits van Oostrom’s model van de drie chronologische fasen van tekstreceptie met Daniel Hobbins concept van distributiekringen, aangevuld met informatie over de herkomst van een handschrift of gedrukt manuscript (ook wel ‘Mituberlieferung’ genoemd).

Het brede cultuurhistorische perspectief, dat ook van internationaal belang is, en de boeiende manier waarop een en ander is beschreven, maken het boek in de ogen van de jury zeer prijswaardig.