Dick W. de Mildt

Winnaar Dissertatieprijs 1996

Dissertatie
In the Name of the People: Perpetrators of Genocide in the Reflection of their Post-War Prosecution in West Germany. The ‘Euthanasia’ and ‘Aktion Reinhard’ Trial Cases

Promotoren: Prof. dr H.W. von der Dunk, Prof. mr C.F. Rüter
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen (Politieke filosofie & digitale media)

Overwegingen van de selectiecommissie

In zijn proefschrift zoekt dr De Mildt een antwoord op de vraag, die ook door de Amerikaanse auteur Goldhagen in zijn boek Hitler’s willing Executioners aan de orde is gesteld, namelijk: wat motiveerde de uitvoerders van Hitler’s genocide? Terwijl Goldhagen zich voornamelijk concentreert op één in de jaren tachtig tegen Duits politiepersoneel gevoerde strafzaak, geeft De Mildt aan zijn studie een aanmerkelijk bredere basis. Niet alleen betrekt hij meer dan veertig strafrechtelijke procedures in zijn onderzoek, maar – wat wellicht nog belangrijker is – hij richt zich niet alleen op de massamoord op Joden, maar ook op die op Duitse geesteszieken. Op basis van een grote kennis van de omvangrijke literatuur en een imposante hoeveelheid, grotendeels nog onontsloten, procesmateriaal heeft de auteur op een cruciaal punt bestaande opvattingen gecorrigeerd. De bekende these van Hannah Arendt over de ‘Banalität des Bösen’ – een samenloop van vaak triviale factoren kan van normale burgers moordenaars maken – heeft hij op ongeëvenaarde wijze concrete inhoud gegeven. Daarnaast verheldert het boek ons inzicht in de Duitse rechtspleging uit de jaren na de tweede wereldoorlog. Als historicus heeft de auteur de gevaren van misinterpretaties van strafvonnissen weten te vermijden, zodat gesproken kan worden van een waarlijk interdisciplinaire studie, die onze verbijstering met kennis verrijkt.