Joost Holleman

Winnaar Dissertatieprijs 1996

Dissertatie
Resurrection and Parousia. A traditio-historical study of Paul’s eschatology in 1 Cor. 15:20-23

Promotoren: Prof. dr H.J. de Jonge, Prof. dr M. de Jonge
Voordracht: Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit Godgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Het onderwerp van deze dissertatie ligt primair op het vlak van de vroegste joods-christelijke letterkunde en ideeëngeschiedenis. De auteur onderzoekt het historische ontstaan van opvattingen die kort na 50 n. Chr. voorkomen bij de vroegste bewaard gebleven christelijke auteur, Paulus. Hij gaat na hoe de overtuiging ontstond dat de opneming van Jezus in de hemel het begin is van de opstanding van alle rechtvaardigen aan het einde der tijd; en hoe de voorstelling ontstond dat Jezus zou terugkomen op het moment van de definitieve opstanding van de gestorven rechtvaardigen. Hoewel de onderzochte voorstellingen velen zo vertrouwd zijn is de vraag naar het ontstaan ervan zeer origineel. Door een strikte toepassing van de regels van de traditie-historische methode heeft dr Holleman de onderzochte concepten overtuigend kunnen herleiden tot oudere, onderliggende joodse tradities.