Ype Koopmans

Winnaar Dissertatieprijs 1998

Dissertatie
Muurvast & gebeiteld. Beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940

Promotor: Prof. dr. C. Blotkamp
Voordracht: Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren

Overwegingen van de selectiecommissie

In de geschiedschrijving van de Nederlandse kunst heeft de beeldhouwkunst altijd minder aandacht gekregen dan bijvoorbeeld de schilderkunst en de architectuur. Dit feit is slechts ten dele verklaarbaar door de kleinere productie en spaarzamer kwaliteit van de Nederlandse sculptuur. Het boek van dr. Koopmans behandelt weliswaar de aan gebouwen verbonden beeldhouwkunst, maar aangezien zeker de belangrijkste beeldhouwers óók vrijstaande werken maakten, wordt toch het gehele terrein van deze kunstvorm in de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw bestreken. Belangrijker echter is dat het proefschrift ook een fundamentele bijdrage is aan nieuwe ideevorming ten aanzien van de moderne beeldhouwkunst. De auteur poneert de prikkelende stelling dat de Nederlandse beeldhouwkunst in feite de enige originele bijdrage is geweest aan de internationale beeldhouwkunst van de moderne periode. Het boek is tenslotte een belangrijke bijdrage aan de discussie over behoud, restauratie en beheer van historische gebouwen.