Sander Govaerts

Winnaar Dissertatieprijs 2021

Dissertatie
Mosasaurs. Interactions between armies and Ecosystems in the Meuse Region 1250-1850.

Promotoren: Prof. dr. W.D.E. Aerts & Prof. dr. G. Geltner
Copromotor: Dr. M.J.M. Damen
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

Kan men een rijk en multidisciplinair boek schrijven over 600 jaar militaire en ecologische geschiedenis van een riviergebied dat zich uitstrekt over bijna 1.000 kilometer, van midden Frankrijk tot Rotterdam, en kan men dat doen in niet meer dan 350 bladzijden, terwijl men zich strikt houdt aan de academische normen van definitie, documentatie en methodologie? Het antwoord is: ja, dat kan, en de auteur heeft dat bewezen, met deze grondig onderzochte, goed opgezette en prachtig geschreven studie.

De jury vond deze studie meer dan een proefschrift alleen, het is ook een volwassen boek, origineel in onderwerp en behandeling, en verrassend in zijn conclusies, in de zin dat het laat zien hoe de betrokkenheid van legers met de landschappen, de flora en de fauna van het Maasgebied in de gegeven periode niet – zoals je zou verwachten – destructief was, maar eerder behoudzuchtig, op een manier die enkele eeuwen vooruitloopt op het hedendaagse milieudenken. Een mooi en hoogst origineel boek dat een breed publiek verdient.