Ruud P.J. Hendriks

Winnaar Dissertatieprijs 2001

Dissertatie
Autistisch gezelschap. Een empirisch-filosofisch onderzoek naar het gezamenlijk bestaan van autistische en niet-autistische personen

Promotor: Prof. dr ir G.H. de Vries
Voordracht: Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit boek is het resultaat van een interdisciplinaire studie, waarin met succes disciplines als antropologie, psychologie, ideeëngeschiedenis en taalfilosofie betrokken worden op de problematiek. De verbinding wordt op verhalende, maar toch strikte wijze gelegd. De auteur kan uit de praktijk van de zorg vele citaten aanhalen om de theorie te verhelderen, nl. de spanning in de communicatie tussen personen die aan een autistische stoornis lijden en personen die een normale ontwikkeling hebben doorgemaakt te belichten. Het proefschrift doet verslag van een onderzoek met een conceptuele inzet: de verrijking van het repertoire van woorden en beelden waarmee het gedeelde bestaan van autisten en niet- autisten onder de aandacht van de lezer kan worden gebracht. Dit onderzoek is gedurfd en bijzonder door de nieuwe benaderingswijzen die het biedt, en heeft tegelijk een belangrijke, maatschappelijke waarde.