Fabian Amtenbrink

Winnaar Dissertatieprijs 1999

Dissertatie
The Democratic Accountability of Central Banks. A comparative study of the European Central Bank

Promotoren: Prof. dr. L.W. Gormley, Prof. mr. J. de Haan
Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Onder toepassing van de rechtsvergelijkende methode geeft de auteur een kritische analyse van één van de meest controversiële onderwerpen op het terrein van de institutionele verhoudingen tussen regeringen en parlementen enerzijds en centrale banken anderzijds. Hierbij wordt een reeks systemen (Amerika, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en dat van de Europese Centrale Bank) vergeleken. Daarnaast biedt de studie originele voorstellen voor de oplossing van deze problemen. Het onderwerp is lastig en gevoelig voor zowel juristen, politieke wetenschappers en economen als voor politici. Het boek houdt dan ook rekening met de verschillende meningen in de economische literatuur over de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van centrale banken. De conclusie van het proefschrift is dat de democratische verantwoordelijkheid van de Europese Centrale Bank dient te worden versterkt door middel van een grotere rol van het Europese Parlement. Daarmee is dit proefschrift zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van grote waarde.