Felix Schirmann

Winnaar Dissertatieprijs 2015

Dissertatie
The Good, the Bad, and the Brain: Theory and History of the Neuroscience of Morality

Promotor: Prof. dr G.C.G. Dehue
Copromotor: Dr S. Schleim
Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift heeft een bijzondere focus. Het betreft een neuro-biologisch onderzoek naar moraliteit en immoraliteit. Hebben mensen die misdaden begaan een criminele aanleg, die te vinden is in hun brein en die verankerd is in hun DNA? En kunnen dergelijke lichamelijke kenmerken zelfs een voorspeller worden van criminaliteit? De actualiteit en urgentie van dit onderwerp zijn groot – denk aan de rol die deze vragen spelen in strafrechtzaken. Het bijzondere van dit proefschrift is dat het neuro-biologisch onderzoek combineert met historisch, filosofisch, sociologisch en wetenschapstheoretisch onderzoek. Door verschillen in historische perioden en hedendaagse culturen, kunnen concepten een andere betekenis hebben. Denk aan het vraagstuk van de vrije wil, dat niet alleen empirisch maar ook filosofisch en juridisch van aard is. Erasmus en Luther streden er al over. Felix Schirmann heeft een goed oog voor die cultureel en historisch bepaalde verschillen en kan zijn observaties in een uitstekende stijl verwoorden. Zijn proefschrift zal daardoor een brede lezerskring kunnen aanspreken.