Evelyn Wan

Winnaar Dissertatieprijs 2019

Dissertatie
Clocked! Time and Biopower in the Age of Algorithms

Promotor: Prof. dr. Maaike Bleeker
Voordracht: Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen (Media and Performance Studies)

Overwegingen van de selectiecommissie

Zijn we nog baas over onze eigen tijd? Of nemen algoritmen onze tijd en daarmee de macht over ons eigen leven over? In haar dissertatie laat Wan zien hoe hedendaagse technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe vormen van controle, disciplinering en zelfs uitbuiting. Zoals de uitvinding van de klok het eerst mogelijk maakte om arbeid en andere activiteiten te kwalificeren en te synchroniseren en zo invloed uit te oefenen op ons alledaagse leven, zorgt technologie – deels onzichtbaar – nu voor een intensivering van die controle en disciplinering. In haar dissertatie schetst Evelyn Wan een dystopisch beeld, waarin algoritmen en digitale technologieën tot op een biologisch niveau, tot in ons lichaam aan toe, doorwerken.

Zij laat zien hoe het idee van tijdvorming door de eeuwen heen, van de eerste mechanische klokken tot en met de huidige digitale dataverzamelingen, is geëvolueerd en steeds meer ons leven is gaan bepalen. Daarmee geeft zij een belangrijke waarschuwing af. Want de tijd tikt door, in dit geval letterlijk en figuurlijk. Evelyn Wan schreef een zeer actueel boek, dat niet voor niets al veel journalistieke belangstelling heeft gekregen. Het boek valt ook stijlmatig als een Zwitsers precisie-uurwerk in elkaar. De auteur weet verschillende informatiebronnen bij elkaar te brengen in een boeiende mix, en slaagt erin om zelfs de meest taaie filosofische of technische verhandelingen naar een leesbare tekst te vertalen.