Mark S.P.R. van Atten

Winnaar Dissertatieprijs 2000

Dissertatie
Phenomenology of Choice Sequences

Promotoren:  Prof. Dr D. van Dalen, Prof. Dr C. Parsons, Prof. Dr R. Tieszen
Voordracht: Universiteit Utrecht, Faculteit der Wijsbegeerte

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit is een originele, verrassende, helder en bondig geschreven studie over Husserls fenomenologische en Brouwers intuïtionistische behandeling van de wiskunde. Het gaat om een grondslagenonderzoek dat zowel voor de wijsbegeerte als voor de wiskunde, en dus de exacte wetenschappen, essentieel is. Aan de hand van Brouwers keuzesequenties worden twee aan elkaar tegenovergestelde visies op het mathematische universum geschetst. Hierdoor ontstaat een dilemma; dat wordt vervolgens door Van Atten opgelost. Opvallend en bewonderenswaardig is de geserreerde, inderdaad haast mathematische redeneer- en schrijfwijze: geen woord teveel en alles in prachtig, helder Engels opgeschreven. Ook de overbrugging van fenomenologische wijsbegeerte en het exacte denken is heel knap gedaan; we vinden hier niet de clichématige tegenstelling tussen ‘alpha’ en ‘beta’! Bovendien ervaart de lezer nu wat het betekende dat de grondlegger van de fenomenologie (vaak gezien als zweverig gefilosofeer) van huis uit mathematicus was.