Maarten den Heijer

Winnaar Dissertatieprijs 2011

Dissertatie
Europe and Extraterritorial Asylum

Promotor: Prof. dr P. Boeles en Prof. dr R. A. Lawson
Voordracht: Universiteit van Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Het onderzoek van Den Heijer betreft een zeer actueel thema: de toenemende teneur bij staten om in te grijpen in de reis van asielzoekers nog voordat zij de landsgrenzen hebben bereikt. Hij onderzoekt de verdedigbaarheid van de stelling dat Europese staten die zich inspannen om de bewegingen van asielzoekers buiten hun grondgebied onder controle te krijgen, verantwoordelijk blijven onder de gelding van het internationale recht voor mogelijke schade die voortvloeit uit de sfeer van hun activiteit. In dit complexe discours heeft de onderzoeker zich op meesterlijke wijze gemengd. Hij toont zich in staat het debat te ontleden, er conclusies uit te trekken en zijn eigen visie te formuleren.