Hemme Battjes

Winnaar Dissertatieprijs 2006

Dissertatie
European Asylum Law and its Relations to International Law

Promotoren: Prof. mr drs B.P Vermeulen, Prof. mr T.P. Spijkerboer
Voordracht: Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Deze studie beschrijft en analyseert de onderlinge verhouding van het klassieke volkenrecht met internationale verdragen ter bescherming van de mensenrechten; het recht van de Europese Unie, dat in verdragen en in Europese wetgeving probeert de mensenrechtenverdragen te concretiseren en voor zover mogelijk te harmoniseren en de nationaal rechtelijke asielstelsels, die nogal uiteen kunnen lopen, maar die uiteindelijk moeten voldoen aan de volkenrechtelijke en Europeesrechtelijke normen.
Hemme Battjes heeft als eerste het Europese asielrecht beschreven en geanalyseerd als een samenhangend systeem, waardoor hij in staat is een aantal problemen met de uitleg van individuele Europese Unie-regelingen op te lossen. En hij analyseert op originele wijze de ingewikkelde verhouding tussen de twee op zich gelijkwaardige normenstelsels van het Europese asielrecht en de mensenrechtenverdragen. Welk stelsel heeft wanneer voorrang en hoe verhouden zich de rechtsgangen naar de verschillende rechterlijke instanties? Het internationale en maatschappelijke belang van dit werk is evident zeer groot.