Marieke Schouwstra

Winnaar Dissertatieprijs 2014

Dissertatie
Semantic Structures, Communicative Strategies and the Emergence of Language

Promotor: Prof. dr H.E. de Swart
Voordracht: Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht

Overwegingen van de selectiecommissie

Het bijzondere van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift is dat Marieke Schouwstra, gewapend met kennis van taalfilosofie en evolutietheorie, een manier heeft gevonden om de evolutie van taal met empirisch onderzoek te bestuderen. Woordbetekenis en communicatie hebben een rol gespeeld in de beginstadia van taalevolutie. Marieke heeft een reeks vernuftige experimenten opgezet om uit te vinden welke rol. Door in de proefopstellingen geïmproviseerde communicatie als indirecte evidentie op te voeren voor evolutie van taal, krijgen we inzicht in de drang van de mens om door middel van taal de wereld om zich heen te ordenen. Dit onderzoek belooft een opwindend nieuwe onderzoekslijn te worden naar een fundamentele vraag van ons mens-zijn.