Elmer E.P. Kolfin

Winnaar Dissertatieprijs 2002

Dissertatie
Een geselschap jonge luyden. Productie, functie en betekenis van Noord-Nederlandse voorstellingen van vrolijke gezelschappen 1610-1645

Promotoren: Prof. dr A.W.A. Boschloo, Prof. dr E.J. Sluijter
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Letteren

Overwegingen van de selectiecommissie

‘Visuele cultuur in het algemeen en zeventiende-eeuwse genrevoorstellingen in het bijzonder construeren en reconstitueren geen sociale waarden, maar weerspiegelen die waarbij bevestiging, vervorming of omkering optreedt. Dat afbeeldingen wel sociale waarden zouden construeren en reconstitueren (…) is een ernstige overschatting van de sociale functie van visuele cultuur.’ In het proefschrift van Elmer Kolfin, een studie van de productie, de functie en betekenis van Noord-Nederlandse voorstellingen van vrolijke gezelschappen in de eerste decennia van de 17de eeuw, komt de auteur tot resultaten die niet alleen van belang zijn voor de interpretatie van vrolijke gezelschappen, maar ook voor andere specialismen die zich in deze periode in de Hollandse schilderkunst ontwikkelden. Hij bestudeerde de picturale tradities van deze themagroep als een dynamisch proces en hij toont aan dat voor het publiek waarvoor deze schilderijen bestemd waren de duidingsmogelijkheden consistent door een zekere motiefcombinatie moeten zijn bepaald. Een grote hoeveelheid bronnenmateriaal is geanalyseerd. Technische bestudering van de schilderijen leidt tot conclusies over het productieproces. Die wordt weer gecombineerd met een onderzoek naar de relatie tussen productiemethode, kunstmarkt en afnemers. Tenslotte wordt een analyse gegeven van een breed scala van geïllustreerde literatuur waarin het thema functioneert.