Alexander West

Winnaar Dissertatieprijs 2022

Dissertatie
Bujangga Manik, or Java in the Fifteenth Century

Promotor: Prof. dr. Ben Arps
Copromotor: Dr. Aone van Engelenhoven
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen