Tim Houwen

Winnaar Dissertatieprijs 2015

Dissertatie
Reclaiming Power for the People. Populism in Democracy

Promotoren: prof. dr E. van der Zweerde en prof. dr P.J.M. van Tongeren
Voordracht: Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie

Populisme is een verschijnsel dat nauwelijks meer is weg te denken uit de hedendaagse politiek. In dit proefschrift wordt een politiek-filosofische analyse gegeven van dit verschijnsel. Het onderzoek stelt de vraag hoe populisme samenhangt met de representatieve democratie. Het kiest daarbij een benadering vanuit een bredere context, namelijk van populistische stromingen in Europa en in de rest van de wereld. Tim Houwen stelt vast dat populisme twee gezichten heeft: Aan de ene kant worden populistische politici en programmapunten gezien als een grote bedreiging, aan de andere kant tooit men zich met het woord populist als een geuzennaam. Het proefschrift zoekt de nuance en de historische relativering en is daar heel goed in geslaagd.