Marijke Naezer

Winnaar Dissertatieprijs 2019

Dissertatie
Sexy Adventures. An ethnography of youth, sexuality and social media

Promotoren: Prof.dr. Marieke van den Brink en Prof.dr. Willy Jansen
Copromotor: Dr. Els Romnes
Voordracht: Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Sociale Wetenschappen (Gender & Diversity Studies)

Overwegingen van de selectiecommissie

In deze dissertatie onderzoekt Naezer hoe jongeren vormgeven aan seksualiteit via sociale media. De auteur vat daarbij seksualiteit op als een breed en gelaagd concept dat zowel persoonlijke gevoelens en begeerten inhoudt als sociale ideologieën en praktijken, die uitstrekken van genderrelaties tot machtsrelaties en morele discoursen. Op creatieve wijze worden kwalitatieve- en kwantitatieve methoden gecombineerd om inzicht te krijgen in de ervaringen en meningen van jongeren. Naezer introduceert het concept ‘avontuur’; dat een minder negatieve focus heeft dan de term ‘risicogedrag’, maar juist een complexe mix van gevaar en plezier inhoudt.

De jury ontving de afgelopen jaren vaker boeken over vergelijkbare onderwerpen; kennelijk zijn wij allen gefascineerd door wat onze kinderen of nichten en neefjes allemaal uitvoeren achter hun betoverde beeldschermen. Dit boek stak daar echter met kop en schouders bovenuit, zowel in de interdisciplinaire benadering als in de kritische opstelling tegenover bestaande discoursen die leiden tot marginalisering van bepaalde groepen jongeren. Door haar innovatieve en eigenzinnige aanpak slaagt Naezer erin constructieve inzichten te ontwikkelen over dit actuele thema, waarmee ze bijdraagt aan de ontwikkeling van een wetenschappelijke traditie waarin de empowerment van jongeren centraal staat.