R.J. de Folter

Winnaar Dissertatieprijs 1988

Dissertatie
Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault

Promotor: Prof.dr. W. van Anrooij
Copromotor: Dr. G. Warnar
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen