Annet H. de Lange

Winnaar Dissertatieprijs 2005

Dissertatie
What about Causality? Examining Longitudinal Relations Between Work Characteristics and Mental Health

Promotoren: Prof. dr M.A.J. Kompier, Prof. dr P.M. Bongers, Dr I.L.D. Houtman, Dr T.W. Taris
Voordracht: Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

Werk en stress zijn onderwerpen die in combinatie in de praktijk een grote rol spelen, maar ook in psychologisch en fysiologisch onderzoek tot de meest bestudeerde onderwerpen horen. Het cum laude proefschrift van Annet de Lange breekt met de vanzelfsprekende veronderstelling dat het de kenmerken van het werk en de werkomgeving zijn die in bepaalde gevallen tot stress en uiteindelijk ook tot ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid leiden. Zou het niet ook zo kunnen zijn dat eerdere gezondheidsproblemen zelf een negatieve invloed hebben op latere werkkenmerken? Voor die hypothese vindt dr. De Lange inderdaad steun in haar onderzoek. Eigen empirische en ook longitudinale studies worden afgezet tegen een grondige review van eerder en elders uitgevoerd onderzoek. Naast aandacht voor de praktijk van de preventie van uitval door stress is er ook veel aandacht voor theoretische toetsing van relevante hypothesen over de mechanismen die de relatie tussen de gezondheidstoestand van werkenden enerzijds en werkkenmerken anderzijds beschrijven. Annet de Lange is erin geslaagd om in een omgeving waar al veel onderzoek naar de relatie tussen werk en stress is verricht en waar voortgebouwd wordt op een lange traditie van goed onderzoek, een eigen invalshoek te vinden.